Maatschappelijke zetel

De website PhamilyPharma wordt uitgebaat door Apotheek Esuna BVBA. Maatschappelijke zetel.

 • Adres: Ledebaan 53 // 9300 Aalst
 • Telefoon: +32 53 71 02 38
 • E-mail: costumerservice@phamilypharma.com
 • Ondernemingsnummer: BTW BE 0865.835.955
 • APB-nummer: 410204
 • Bankrekeningnummer (IBAN): BE48 0802 6260 3800 8
 • BIC-code: JCBABE 22
De toezichthoudende autoriteit: FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) Eurostation II, Victor Hortaplein 40/40, 1060 Brussel https://www.fagg-afmps.be Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Beperking van aansprakelijkheid

Alle productomschrijvingen op de website van PhamilyPharma zijn gebaseerd op informatie van de producent of leverancier. Het gebruik van de producten aangeboden op deze website is strikt op eigen risico en de werking ervan is afhankelijk van persoonlijke en specifieke omstandigheden. Wij raden aan om altijd aandachtig de bijsluiter en/of verpakking te lezen voor gebruik van een product en in geval van twijfel contact op te nemen met uw huisarts of apotheker. Eventuele claims die gemaakt worden, zijn indicaties gebaseerd op klinische trials of gebruikerservaringen en bieden geen garantie voor toekomstig gebruik. Apotheek Esuna bvba kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke bijwerkingen of niet-behaalde resultaten.

PhamilyPharma levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal PhamilyPharma de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

PhamilyPharma kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Mocht u onjuistheden vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren op costumerservice@phamilypharma.com.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.PhamilyPharma geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

PhamilyPharma kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze, aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. PhamilyPharma verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.Privacybeleid

PhamilyPharma is wettelijk verplicht uw persoonsgegevens op te nemen in zijn klantenbestand. De door u verstrekte gegevens zijn noodzakelijk voor de goede verwerking en verzending van uw bestelling en/of om te voldoen aan uw verzoek. De gegevens in kwestie worden opgeslagen in uw account. Verder worden uw gegevens gebruikt voor verschillende andere doeleinden:
  • Het verbeteren van de kwaliteit van de website, zowel technisch als inhoudelijk, bv. via marktonderzoek.
  • Het verbeteren van de dienstverlening van PhamilyPharma.
  • Het verstrekken van informatie via e-mail, zoals updates aan de website, maar ook productaanbevelingen en aanbiedingen die u zouden kunnen interesseren op basis van eerdere bestellingen die u bij PhamilyPharma geplaatst hebt.
Als gebruiker heeft u, kosteloos en op verzoek, te allen tijde recht op inzage van uw persoonsgegevens zoals die bekend zijn bij PhamilyPharma. U kunt eveneens te allen tijde, na het voorleggen van een geldig identiteitsbewijs, uw gegevens laten wijzigen of laten schrappen uit het klantenbestand van HUISApotheek Aalst en u verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden. Daartoe dient u zich schriftelijk (bv. via e-mail) te richten tot PhamilyPharma. De aanvraag dient gedateerd en ondertekend te zijn. PhamilyPharma verbindt zich ertoe uw gegevens te corrigeren binnen 45 dagen en zal u daarvan schriftelijk (bv. per e-mail) op de hoogte brengen. Indien u uw gegevens laat schrappen uit het klantenbestand en dus uw account laat verwijderen, betekent dat niet dat u ook automatisch bent uitgeschreven van de nieuwsbrief of van andere correspondentie via e-mail. Dat dient u afzonderlijk aan te geven. Verder zijn wij wettelijk verplicht om facturen gedurende 10 jaar bij te houden.

PhamilyPharma behandelt uw persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en zal die nooit doorgeven aan derden. De door u verstrekte gegevens worden behandeld in overeenstemming met de Wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8/12/1992, gewijzigd door de Wet tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens van 11/12/1998.

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van uw inloggegevens en het gebruik van uw wachtwoord. In geval van misbruik van uw persoonsgegevens door derden als gevolg van tekortkomingen in de veiligheidsvoorzieningen van de website van HUISApotheek Aalst, zal PhamilyPharma eventuele bewezen schade vergoeden.

PhamilyPharma kan anonieme of geaggregeerde gegevens of gegevens van niet-persoonlijke aard verzamelen, zoals uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of het adres van de website waarlangs u naar de website gekomen bent of waarlangs u die verlaat, om de website van PhamilyPharma te optimaliseren voor de gebruikers.Het gebruikvan cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw harde schijf wordt geplaatst tijdens uw bezoek aan onze webshop. Cookies bevatten geen persoonlijke informatie, maar helpen ons een gebruiksvriendelijke ervaring te bieden en ondersteunen de veiligheidsmaatregelen van onze website, zoals taalvoorkeuren, privacyinstellingen, uw winkelmand en relevante aanbiedingen. Cookies stellen ons in staat onze bezoekers te herkennen en op die manier uw bezoek te personaliseren en u een betere service te bieden. We gebruiken onze cookies eveneens voor fraudebestrijding en andere doeleinden.